top of page

The Mercer

İzmir’de Konak’ta, tarihi Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edilen ofis yapısı, Mennan Elmacı tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje ortaya çıkarken üzerinde en çok çalıştığımız konu; tarihi doku ve kent dokusunu aynı bina da birleştirip çağdaş ve zamansız bir kimlik oluşturmak oldu. Mevcut parsel sınırlarının net bir geometriye sahip olmaması kütlenin kimliğe yön verdi ve yaşayan en organik malzemelerden olan tuğla tarihi doku içinde cephe kurgusunun ana karakterini oluşturdu.

Kabuk renginin siyah olması, hem tarihi bölgede iddialı bir varoluşu vurgulamak hem de kent siluetinde yok olmayı sağladı. Bölgedeki tarihi yapılardan gelen cephe ritmi ve kent dokusu, kabuğun kimliğini oluştururken, üzerinde en çok durduğumuz “Düzenli Düzensizlik” yaklaşımının en iyi örneklerinden biri oldu.

Doğal tuğladan oluşan cephe ile geniş cam açıklıklar harmanlanarak tarihsel bağlam çerçevesinde çağdaş bir yaklaşım sergilendi. Kabukta açılan yırtıkla da bölgedeki tarihi binaların gabarisine uyumlu, çevre siluetinin yansıyabileceği saydam bir yüzey oluşturuldu.

Tarihi bölgelerde alışılagelmiş mimari yaklaşımları yeniden yorumlama amacıyla tüm yapı elemanları ayrı ayrı ele alındı. Tarihi binaların vazgeçilmez öğesi olan söveler The Mercer'de yeni bir kimlik kazanarak varlığını sürdürdü.

Doğal malzeme kullanımları iç mekânda brütalist yaklaşımla birleştirildi. Yeşili ön planda tutma hedefiyle galeriler ve dikey bahçeler oluşturularak, kullanıcılara keyifli mekanlar tasarlanması amaçlandı.


 

Kaynakça:

https://www.arkitera.com/proje/the-mercer/


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page